Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Білогірською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. 
   Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
 
   Інформаційний запит від особи у районну раду може бути поданий у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», або шляхом заповнення відповідно розробленої форми.
При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату. 
 
Для оформлення інформаційного запиту:
усно: телефон (03841) 2-01-55
 письмово: Білогірська районна рада, вул.Шевченка, 46, смт.Білогір’я, Білогірський район,  Хмельницька область (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
 
 
 
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
     - від фізичної особи;
    - від юридичної особи;
    - від об’єднань громадян;
    факс: (03841) 2-01-55
     електронна пошта: 04060482@mail.gov.ua
  
Відмова у задоволенні запиту на інформацію
     Районна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту у випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:
- районна  рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;
- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).
 
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
     Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
    У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
    Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
    Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

 ЗАПИТ

на отримання публічної інформації
 

 

Розпорядник інформації

Виконавчий апарат Білогірської районної ради

Кому

Голові Білогірської районної ради Кирилюку В.В.

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 
 
 
 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації

Виконавчий апарат Білогірської районної ради

Кому

Голові Білогірської районної ради Кирилюку В.В.

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 
 
 
 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації

Виконавчий апарат  Білогірської районної ради

Кому

Голові Білогірської районної ради Кирилюку В.В.

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

  

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Відповідно до розпорядження голови районної ради "Про забезпечення Білогірською районною радою заходів щодо виканання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації""  Білогірська районна рада та її виконавчий апарат є розпорядником публічної інформації стосовно інформації:

       - що була створена або отримана в процесі реалізації  районною радою  її повноважень та яка знаходиться у володінні  виконавчого апарату районної ради;
       - що була отримана або створена виконавчим  апаратом  районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.
 
 
 

 

ПЕРЕЛІК
інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової),
що є у володінні виконавчого апарату Білогірської районної ради

1. До конфіденційної інформації виконавчого апарату Білогірської районної ради належить:

1.1. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження).

1.2. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного так іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності.

1.3. Персональні дані про учасників конкурсних відборів щодо передачі в оренду та відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району.

 

 2. До таємної інформації виконавчого апарату Білогірської районної ради належить:

2.1. Інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

2.2. Лікарська таємниця та відомості з лікарських листів непрацездатності.

 

3. До службової інформації виконавчого апарату Білогірської районної ради належить:

3.1. Документи (заяви, виписки, протоколи та ін.) діяльності комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

3.2. Облікові картки сільських, селищних голів, секретарів рад, голови та заступника голови районної ради, а також депутатів районної ради.

3.3. Протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб Білогірської районної ради та документи до них.

3.4. Списки кадрового резерву виконавчого апарату районної ради.

3.5. Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування.

3.6. Розпорядження голови районної ради про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, матеріальну допомогу, надання відпусток, накладення стягнення, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань.

3.7. Протоколи засідання конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та документи до них.

3.8. Пропозиції, заяви, скарги громадян.

3.9. Особові справи працівників виконавчого апарату районної ради.

3.10. Трудові книжки працівників виконавчого апарату районної ради.

3.11. Звіти (таблиці, статистичні дані) з кадрових питань.

3.12. Інформація, що зберігається в електронному вигляді у проектах листів та інших документах на службових комп’ютерах та ноутбуках посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

3.13. Договори (господарчі, трудові), що укладені або погоджені головою районної ради.

3.14. Листування про встановлення виробничих зв'язків з підприємствами, організаціями та установами району по управлінню об'єктами та суб'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району.

3.15. Технічні паспорти на об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району.

3.16. Штатні розписи підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району.

3.17. Контракти із керівниками підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району.

3.18. Протоколи конкурсної комісії з відбору суб'єктів щодо передачі в оренду та продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Білогірського району та документи до них.

3.19. Інформація, що міститься в розпорядженнях голови районної ради, листах, рекомендаціях та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів).

3.20. Відомості з декларацій посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

3.21. Протоколи засідання експертної комісії Білогірської районної ради.

3.22. Листування з питань доступу запитувачів до публічної інформації.

3.23. Дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів районної ради та документи з їх виконання.

3.24. Штатний розпис районної ради та переліки змін до нього.

3.25. Акти документальних ревізій і перевірок бюджетно-фінансової діяльності районної ради.

3.26. Розрахункові відомості на видачу заробітної плати працівникам районної ради.

3.27. Особові рахунки працівників районної ради.

3.28. Ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків.

3.29. Відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи, тощо), що додаються до протоколів сесії Білогірської районної ради.

3.30. Відомості з актів приймання-передачі справ відділів виконавчого апарату районної ради.

3.31. Відомості з документів, що стосуються бухгалтерського обліку та звітності.

3.32. Документи з фінансово – господарської діяльності виконавчого апарату районної ради (довіреності на отримання матеріальних цінностей, подорожні листи, акти прийому-здачі виконаних робіт та послуг, видаткові накладні, рахунки – фактури на оплату, звіти матеріально-відповідальних осіб, акти на списання предметів, відомості видачі матеріальних цінностей, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжні доручення, звіти про використання коштів, які надані під звіт).