ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

      Комісія з питань планування, бюджету та фінансів

 • Голова комісії - Рожик Микола Феофанович
 • Заступник голови комісії - 
 • Секретар комісії - Лівінчук Ольга Віталіївна
 • Член комісії - Муляр Роман Петрович
 • Член комісії - Теребій Роман Васильович
 • Член комісії - Шост Тетяна Василівна
 • Член комісії - Луговий Микола Григорович
 • Член комісії - Лобода Анатолій Васильович
 • Член комісії - Лозінська Олена Феодосіївна

 

      Комісія з питань регламенту, організації роботи районної ради, депутатської діяльності, етики, злочинності та правопорядку місцевого самоврядування

 • Голова комісії - Кузьменко Алла Георгіївна
 • Заступник голови комісії - Мотлюк Олег Петрович
 • Секретар комісії - Корольчук Андрій Васильович
 • Член комісії - Кашперук Олег Вікторович
 • Член комісії - Дячук Олександр Сергійович


       Комісія з питань аграрної політики,  економіки, промисловості, будівництва, енергетики, транспорту та житлово- комунального господарства

 • Голова комісії - Баран Володимир Дмитрович
 • Заступник голови комісії - Начичко Василь Олександрович
 • Секретар комісії - Михайлюк Василь Володимирович
 • Член комісії - Дем'янюк Сергій Іванович
 • Член комісії - Колеснік Володимир Федорович

       Комісія з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту та туризму

 • Голова комісії - Янишина Людмила Василівна
 • Заступник голови комісії - Цигода Олександр Іванович
 • Секретар комісії - Яворська Людмила Славентіївна
 • Член комісії - Наконечна Тетяна Вікторівна
 • Член комісії - Буркацький Володимир Іванович
 • Член комісії - Волкова Ольга Зіновіївна
 • Член комісії - Панчоха Тамара Іларіонівна

        Комісія з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад району

 • Голова комісії - Ямчук Михайло Дмитрович
 • Заступник голови комісії - Цісар Леонтій Павлович
 • Секретар комісії - Кузьменко Павло Борисович
 • Член комісії - Ліщук Микола Володимирович
 • Член  комісії - Рибак Валентин Олексійович
 • Член комісії - Хвещук Віктор Володимирович
 • Член комісії - Юрчук Володимир Павлович

     

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                            до рішення першої сесії

                                                                                            районної ради

                                                                                            від 4 грудня 2015 року  №5-1/2015

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Білогірської районної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. Постійні комісії Білогірської районної ради (далі – постійні комісії) є органами Білогірської районної ради (далі – рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, регламентом ради, цим Положенням.

            1.2. Радою визначений такий перелік постійних комісій:

 • з питань регламенту, організації роботи районної ради, депутатської діяльності  етики, злочинності та правопорядку місцевого самоврядування;
 • з питань планування, бюджету і фінансів;
 • з питань аграрної політики, економіки, промисловості, будівництва, енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства;
 • з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту і туризму;
 • з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

            1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією голови ради у складі голови і членів постійної комісії.

            Секретар постійної комісії не може бути членом однієї депутатської фракції з головою та заступником голови постійної комісії.

            1.4. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

            - з ініціативи голови постійної комісії у випадку подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

            - за мотивованою ініціативою постійної комісії, депутатів, голови ради, голови районної державної адміністрації (осіб, вказаних у частині 12 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

            1.5. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною  комісією.

            1.6. Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

            Постійні комісії районної ради:

 •       з питань регламенту, організації роботи районної ради, депутатської діяльності  етики, злочинності та правопорядку місцевого самоврядування – 5 членів комісії;
 • з питань планування, бюджету і фінансів – 9 членів комісії;
 • з питань аграрної політики, економіки, промисловості, будівництва, енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства – 5 членів комісії;
 • з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту і туризму -  7 членів комісії;

-    з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району – 7 членів комісії.

            1.7. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради. Голова ради, його заступник координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій.

            1.8. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

            1.9. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

            1.10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

            1.11. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

            1.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

            1.13. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюються виконавчим апаратом ради.

 

11. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

            2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району; районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

            2.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

            2.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

            2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

            2.5. Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

            Для розгляду окремо визначених питань, у разі необхідності, постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

            2.6. Постійні комісії мають право направляти органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої рекомендації та висновки.

 

111. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

            3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його функцій здійснює заступник  голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

            3.2. Діяльність постійної комісії здійснюється у відповідності з піврічним планом роботи, затвердженим постійною комісією.

 

            3.3. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

            3.4. В разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання.

            3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій.

            3.6. Голова постійної комісії не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії.

            3.7. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

            3.8. Секретар постійної комісії забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії, забезпечує ведення діловодства постійної комісії.

            3.9. Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити:

супровідний лист, проект висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку по суті питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів, список запрошених.

            3.10. Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

            3.11. Проект порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

            3.12. Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії, рішенням її голови, а у разі його відсутності заступника голови або секретаря постійної комісії.

            3.13. Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.

 

1V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

            4.1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість депутатів від загального складу комісії.

            4.2. Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто.

            4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

            Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії.

            4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

            4.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

            4.6. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій.  Висновки і рекомендації, прийняті на  спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками  голів або секретарями постійних комісій.

            4.7. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

            - дата і місце проведення засідання;

            - прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні;

            - порядок денний засідання;

            - розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

            - результати голосування з питань порядку денного;

            - прийняті рекомендації, висновки.

            4.8. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

            Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

            4.9. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

            4.10. У разі недотримання визначених строків на ім’я голови постійної комісії відповідними органами чи посадовими особами надається інформація з обґрунтуванням причин порушення строків.

 

V. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1. Постійна комісія з питань регламенту, організації роботи районної ради,

депутатської діяльності, етики, злочинності та правопорядку місцевого самоврядування

 

            1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

            2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності депутатів ради, дострокового припинення повноважень голови, заступника голови ради.

            3. Розглядає питання стосовно структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату, вносить раді свої пропозиції з цих питань.

            4. Розглядає і вносить на затвердження радою проекти рішень щодо символіки району, присвоєння почесних звань та відзнак районної ради, проведення започаткованих радою конкурсів тощо.

            5. Обговорює та вносить пропозиції раді про заснування, ліквідацію (реорганізацію) засобів масової  інформації ради, введення до складу їх редколегій депутатів ради.

            6. Вносить пропозиції стосовно акредитації і позбавлення акредитації журналістів і технічних працівників.

            7. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, депутатських фракцій і груп шляхом висвітлення в засобах масової інформації, ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями.

            8. Підтримує зв’язок із політичними партіями і громадськими організаціями, населенням району.

            9. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проекти рішень ради з питань адміністративно-територіального устрою району.

            10. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

 

2. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів.

 

            1. Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету на відповідний рік, аналізує стан їх виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до них.

            2. Узагальнює пропозиції постійних комісій щодо проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, змін та доповнень до них, подає на розгляд ради відповідні висновки та рекомендації.

            3. Розглядає звіт про виконання районного бюджету та дає свої пропозиції щодо затвердження його радою.

            4. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

            - ставок орендної плати за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад району;

            - надання пільг по податках і зборах, орендних ставках, звільнення від сплати окремих податків;

            - інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

            5. Розглядає і готує висновки на сесії ради по нормативах відрахувань від частини чистого прибутку комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад району, дотацій вирівнювання, додаткових дотацій на вирівнювання фінансової забезпеченості, інших дотацій та субвенцій бюджетам сіл та селищ району.

            6. Разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції щодо фінансового забезпечення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання.

            7. Аналізує стан та перспективи залучення інвестицій в економіку району, визначає найбільш перспективні напрямки інвестиційної діяльності.

            8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

 

3. Постійна комісія з питань аграрної політики, економіки, промисловості, будівництва, енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства.

 

            1. Розглядає питання економічної політики, розвитку промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства району, готує свої висновки і рекомендації з цих питань.

            2. Вивчає проекти районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з урахуванням стратегічних, пріоритетних напрямків розвитку галузей, ефективного використання бюджетних коштів, вносить з цих питань свої рекомендації раді.

            3. Розробляє пропозиції щодо впровадження заходів з технічного переоснащення промислових підприємств, впровадження у виробництво новітніх, енерго – та металозберігаючих технологій.

            4. Розглядає питання в галузі будівництва, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

            5. Вивчає стан енергетичної галузі району, вносить пропозиції з питань використання  альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб району.

            6. Вивчає стан розвитку телефонного, телеграфного, електронного поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів району.

            7. Готує висновки щодо стану та перспектив розвитку житлово-комунального господарства, покращення роботи житлово-комунальних підприємств, розвитку пасажирського транспорту, газифікації сіл, будівництва та експлуатації водогонів, санітарно- очисних споруд, утримання та ремонту доріг, благоустрою населених пунктів, цільових програм з цих питань, вносить відповідні рекомендації.

            8. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку економіки, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.

            9. Розглядає та вносить пропозиції стосовно виконання заходів щодо належної експлуатації об’єктів промисловості, житлового фонду тощо.

            10. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

 

4. Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту і туризму.

 

            1. При розгляді проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, зайнятості населення, вносить пропозиції та рекомендації раді щодо охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту населення, соціально незахищених категорій громадян.

            2. Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

            3. Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально незахищених категорій громадян, роботу районного центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні рекомендації з цих питань.

            4. Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих питань.

            5. Розглядає питання, пов’язані з охороною здоров’я, розробляє за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи проекти рішень і пропозиції з цих питань та питань покращення медичного обслуговування населення, розвитку та функціонування аптечної мережі.

            6. Готує висновки і рекомендації до проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району в частині в частині охорони здоров’я і здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на ці цілі.

            7. Готує рекомендації щодо покращення організації медичного обслуговування, харчування, побутових умов в лікувальних закладах району.

            8. Вивчає питання щодо стану і розвитку освіти, культури, духовного і патріотичного виховання, фізичної культури та спорту, туризму, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм, готує висновки і пропозиції з цих питань.

            9. Аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, готує висновки та пропозиції з цих питань.

            10. Готує рекомендації, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, підготовку її до служби в Збройних Силах України.

            11. Розглядає питання створення сімейних будинків-інтернатів, житлового  будівництва для молоді, організації її дозвілля, відновлення та будівництва нової і поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяння всебічному розвитку фізичної культури та спорту.

            12. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі установ та закладів культури і мистецтва, ведення здорового способу життя населенням району, сприяння збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання та збереження культурно-історичних пам’ятників, розвитку „зеленого туризму”.

            13. Вивчає стан охорони пам’яток історії та культури, збереження і використання культурного надбання, надає з цих питань відповідні висновки та рекомендації.

            14. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

 

5. Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

            1. Аналізує ефективність використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що знаходяться в управлінні ради, надає рекомендації голові ради щодо призначення та звільнення їх керівників, готує висновки та рекомендації з цих питань.

            2. Розглядає питання та вносить пропозиції раді щодо створення, ліквідації, реорганізації об’єктів спільної власності територіальних громад району.

            3. Розглядає питання відчуження, передачі, списання з балансу об’єктів та майна права спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та придбання об’єктів у спільну власність територіальних громад району, вносить відповідні рекомендації раді.

            4. Розглядає питання приватизації (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад району, встановлення ставок орендної плати, надання майна в оренду або під заставу, проведення аукціонів, відкритих торгів, вносить відповідні рекомендації раді.

            5. Здійснює контроль за ходом приватизації майна спільної власності територіальних громад району.

            6. Сприяє підвищенню ефективності роботи об’єктів спільної власності територіальних громад району, управління якими здійснює рада, організовує підведення підсумків фінансово-господарської діяльності цих об’єктів, вносить відповідні рекомендації.

            7. Контролює підготовку до приватизації та хід приватизації об’єктів, які знаходяться у спільній власності територіальних громад району.

            8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.