СКЛАД

членів президії Білогірської районної ради
  1. Кирилюк Володимир Володимирович - голова районної ради
  2. Рожик Микола Феофанович - голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів
  3. Кузьменко Алла Георгіївна - голова постійної комісії з питань регламенту, організації роботи районної ради, депутатської діяльності, етики, злочинності та правопорядку місцевого самоврядування, голова фракції Білогірської районної організації Політичної партії "За конкретні справи"
  4. Юрчук Володимир Павлович - голова фракції Білогірської районної  партійної організації Аграрної партії України

  5. Янишина Людмила Василівна- голова постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту і туризму

  6. Ямчук Михайло Дмитрович - голова постійної комісії з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад району, голова фракції Білогірської районної  партійної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Хмельницької області

  7. Муляр Роман Петрович- голова фракції Білогірської районної у Хмельницькій області організації ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"

  8. Теребій Роман Васильович - голова фракції Білогірської районної організації Радикальної Партії Олега Ляшка в Хмельницькій області

 

                                                                                                      Додаток  1

                                                                                         до рішення першої сесії

                                                                                         районної ради

                                                                                         від 4 грудня 2015 року  №7-1/2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Білогірської районної ради

 

1. Загальні засади

 

            1. Президія ради (надалі – президія) є дорадчим органом для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.

            2. Президія утворюється сесією ради і у своїй діяльності підзвітна раді. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу президії, положення про неї вносяться головою ради і затверджуються радою.

            3. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

            4. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності за його дорученням – заступник голови ради.

            5. Президія діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій районної ради, прийнятими у межах її компетенції, цим положенням.

 

11. Організація роботи президії

 

            1. Роботу президії ради організовує голова ради.

            2. Засідання президії скликаються головою ради (а у разі його відсутності за його дорученням – заступником голови ради) за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал, і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини від її загального складу.

            3. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії за його дорученням у засіданнях президії бере участь з правом вирішального голосу заступник голови або секретар відповідної комісії.

            4. Порядок денний засідання президії затверджується безпосередньо на засіданні президії.

            5. У засіданнях президії за запрошенням можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші депутати районної ради, сільські і селищні голови, голова, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних організацій та установ, об’єднань громадян та політичних партій.

            Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі президії участі не беруть.

            6. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

            - погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

 

            - вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

            - організацію та контроль виконання рішень ради, пропозицій і зауважень, внесених депутатами, рішень у зв’язку із запитами депутатів;

            - координацію діяльності  постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

            - сприяння діяльності депутатських груп і фракцій, депутатів, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень;

            - підготовку пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

            - розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян і політичними партіями.

            7. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – головуючим на засіданні президії.

            Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.

            8.  Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат ради